Contact


TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH GmbH
P.O. Box 20 18 13
42218 Wuppertal

+49 (0)202 563 42 53
info@pina-bausch.de


Managing Director: Dirk Hesse

Intendant and Artistic Director from May 2017 on: Adolphe Binder


Personal Assistant to Directors: Sabine Hesseling
sabine.hesseling@pina-bausch.de

Assistant to Managing Director: Katharina Bauer
+ 49 (0)202 563 42 53
katharina.bauer@pina-bausch.de

Press an Public Relations: Ursula Popp
+ 49 (0)202 563 6720
ursula.popp@pina-bausch.de

Tour Organization: Claudia Irman
+ 49 (0)202 563 6333
claudia.irman@pina-bausch.de

Contact Intendant and Artistic Director /Organization and Collaboration: Hanna Bosbach
+ 49 (0)202 563 4253
hanna.bosbach@pina-bausch.de

Collaboration Video: Grigori Chakhov
grigori.chakhov@pina-bausch.de

Technical Directors: Manfred Marczewski, Jörg Ramershoven
manfred.marczewski@pina-bausch.de
joerg.ramershoven@pina-bausch.de

Lighting Director: Fernando Jacon
fernando.jacon@pina-bausch.de

Printversion

Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch